Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

Płatności

PŁATNOŚCI

 • Koszt pobytu dziecka w przedszkolu
 • Bezpłatne godziny pobytu w przedszkolu:

– dla dzieci urodzonych w roku 2014, 2015,2016 – 5 bezpłatnych godzin tj.  8:00-13:00

– dla dzieci urodzonych w roku 2013 i starszych pobyt w przedszkolu jest bezpłatny.

 • Koszt płatnych godzin(wcześniej niż 7:30 lub później niż 12:30)  – 1zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Koszt posiłków:

      Pakiety bez diety

– PAKIET I: 2 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie – koszt 6,25 zł dziennie;

– PAKIET II: 3 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie, obiad – koszt 12,45 zł dziennie;

– PAKIET III: 4 posiłków  dziennie  obejmujących:  śniadanie,  II  śniadanie,  obiad,  podwieczorek – koszt 13,50 zł dziennie;

Pakiety z dietą

– PAKIET IV: 2 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie – koszt 6,50 zł dziennie;

– PAKIET V: 3 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie, obiad – koszt 12,50zł dziennie;

– PAKIET VI: 4 posiłków  dziennie  obejmujących:  śniadanie,  II  śniadanie,  obiad,  podwieczorek – koszt 14,50 zł dziennie.

Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia w terminie wyznaczonym przez placówkę zaświadczenia lub wyników badań będących podstawą do stosowania diety.

 • Odpisy kosztów – Jeśli dziecka nie będzie w przedszkolu – odwołujemy posiłki . Można odwołać je osobiście poprzez wpis do stosownego zeszytu w sekretariacie, lub wiadomością tekstową SMS na numer przedszkola 501 67 01 31. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest SMS zwrotny lub podpis Rodzica pod wpisem w zeszycie. Zgłoszenia przyjmowane są z zachowaniem zasady:

Jeśli zgłoszą Państwo nieobecność dziecka do godziny 15:00 poprzedniego dnia roboczego – Przedszkole odwoła wszystkie posiłki dla dziecka i uzyskują Państwo odpis całkowity kosztów wyżywienia za dany dzień/okres nieobecności.

Jeśli zgłoszą Państwo nieobecność dziecka po godzinie 15:00 poprzedniego dnia roboczego, ale do godziny 8:00 w dniu nieobecności – Przedszkole odwołuje obiad i podwieczorek. Państwo pokrywacie koszt śniadania + II śniadania – 6,50zł (pakiet bez diety) lub 7,50zł (pakiet z dietą).

Jeśli Państwo zgłoszą nieobecność dziecka po godzinie 8:00 w dniu nieobecności i/lub później – Przedszkole nie odwołuje zamówionych posiłków i Państwo ponoszą koszt pełnego pakietu za dany dzień nieobecności.

Nieobecności dziecka niezgłoszone wg powyższej zasady nie podlegają odpisom. W takim przypadku pokrywają Państwo cały koszt wyżywienia dziecka za dany dzień/okres nieobecności.

 • Godziny otwarcia sekretariatu – 8:30 – 16:00 poniedziałki-piątki
 • Numer telefonu – 501 67 01 31 Sekretariat
 • System płatności– naliczenia z dołu;
 • Nieobecności – powyżej 30 dni kalendarzowych wymagają usprawiedliwienia. W przypadku dzieci 5-6 letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, usprawiedliwienia wymagają nieobecności przekraczające 50% zajęć w miesiącu;
 • Choroby zakaźne– prosimy o zgłoszenie do sekretariatu lub do nauczyciela prowadzącego grupę;
 • Płatność– należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy (konto przeznaczone do wpłat, utworzone dla każdego rodzica z osobna), wskazany w fakturze/dokumencie rozliczeniowym do 15-go dnia następnego miesiąca;
 • Rozwiązanie umowy– na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1‑miesięcznego okresu wypowiedzenia , za porozumieniem stron w indywidualnych przypadkach;
 • Aktualizowanie danych– W formie pisemnej należy zgłaszać w sekretariacie przedszkola. W szczególności z zakresu miejsca zamieszkania dziecka i Rodziców oraz danych kontaktowych (telefony, e-maile);